मुख्य शाखा

कामोठे, नवी मुंबई

पत्ता

श्री विश्वतेज आयुर्वेद चिकित्सालय, शाँप नं 5, शिव आरती सोसायटी, प्लाँट नं 78, सेक्टर-12, क्रूष्णा हाँटेलशेजारी. वेळ- दररोज स. १० ते २/सायं. 6-9.

उप शाखा

वाशी

दादर(पुर्व) – 

पुणे – 

कोल्हापुर –

पत्ता

आरती पाँलीक्लिनीक, वाशी बस डेपोसमोर, RBL बँकेच्यावर, सेक्टर-2. वेळ- मंगळ/गुरू/रवि-दु. १० ते ४ पर्यंत.

स्पेन्टा मेडीकेअर क्लिनिक, चित्रा टाँकीजजवळ. वेळ- प्रत्येक शनिवारी स. १० ते २ पर्यंत.

श्री विश्वनिरंजन आयुर्वेद नेत्रालय, वेदांत अपार्टमेंट, पहिला मजला, येवले चहाच्या वर, ज्ञानप्रबोधीनी समोर, हत्ती गणपती चौक, सदाशिव पेठ, पुणे-३०.  प्रत्येक महिन्याच्या १ल्या रविवारी व ३ -या सोमवारी सकाळी १० ते ४ पर्यंत.

श्री विश्ववती आयुर्वेद संशोधन संस्था, विश्वपंढरी, आय.टी.पार्क समोर, रेस कोर्स शेजारी, कोल्हापुर.  प्रत्येक महिन्याच्या ३ -या मंगळवारी स. १० ते २ पर्यंत.