मुख्य शाखा

कामोठे – श्री विश्वतेज आयुर्वेद चिकित्सालय, शाँप नं 5, शिव आरती सोसायटी, प्लाँट नं 78, सेक्टर-12, क्रूष्णा हाँटेलशेजारी. वेळ- दररोज स. 10-1/सायं. 6-9.


उप शाखा

वाशी – आरती पाँलीक्लिनीक,वाशी बस डेपोसमोर, RBL बँकेच्यावर, सेक्टर-2. वेळ- मंगळ/गुरू/रवि-दु. 2-4.

दादर(पुर्व) – स्पेन्टा मेडीकेअर क्लिनिक, चित्रा टाँकीजजवळ. वेळ- प्रत्येक शनिवारी स. 10-2.

पुणे – श्री विश्वनिरंजन आयुर्वेद नेत्रालय, वेदांत अपार्टमेंट, पहिला मजला, येवले चहाच्या वर, ज्ञानप्रबोधीनी समोर, हत्ती गणपती चौक, सदाशिव पेठ, पुणे-३०.  प्रत्येक महिन्याच्या १ल्या रविवारी व ३ -या सोमवारी सकाळी १० ते ४ पर्यंत.

कोल्हापुर – श्री विश्ववती आयुर्वेद संशोधन संस्था, विश्वपंढरी, आय.टी.पार्क समोर, रेस कोर्स शेजारी, कोल्हापुर.  प्रत्येक महिन्याच्या ३ -या मंगळवारी स. १० ते २ पर्यंत.

औरंगाबाद – प्रत्येक महिन्याच्या तिस-या शुक्रवारी स.१० ते दु.४ पर्यंत. पत्ता- भारतीया हॉस्पीटल, आकाशवाणी चौक, जालना रोड, औरंगाबाद.